Rådgivning

Stadig flere lytter til Grettes rådgivere.

Rådgivning er kjernen i vår virksomhet. Vårt viktigste løfte er å levere juridisk spisskompetanse tuftet på forretningsforståelse og et høyt servicenivå. Vi har tatt konsekvensen av det og gitt rådgivningen det selvstendige fokuset som er nødvendig for å sikre våre klienter og samarbeidspartnere råd som bringer dem fremover.

Vi bidrar til bedre beslutningsunderlag
Grette har i dag et stort antall høyt kvalifiserte rådgivere som representerer både juridisk spisskompetanse og bred forretningsforståelse. Etter behov skreddersyr vi et team som har de beste forutsetninger for å gi deg et optimalt resultat. For mange av våre klienter er vi strategiske rådgivere, ikke bare juridiske rådgivere.

Utredning og analyse
Grette har et sterkt analysemiljø som bistår ved særlig komplekse og omfattende oppdrag. Eksempler kan være bransjespesifikk lovgivning (rammelovgivning), rettighetsbeskyttelse (IP) eller komplekse kontrakter. Når våre klienter møter ekstraordinære utfordringer, har vi ressursene som kan tre inn for å bistå der det er behov for særlig krevende juridiske analyser, komplekse eller omfattende juridiske betenkninger eller rett og slett sparring i søken etter gode løsninger.

Utvalgte referansesaker
Sammenlignet med transaksjon, tvisteløsning og krisehåndtering, særkjenner det rådgivning og analyse at det meste av vært arbeid skjer i samarbeid med klientene uten at det blir offentlig kjent. Under følger et utvalg av våre saker innen dette arbeidsfeltet hvor vår bistand er kjent for omverden og således ikke underlagt taushetsplikt:

Rådgivning

Utvalgte spesialister

Amund Brede Svendsen

Amund Brede Svendsen

partner

amsv@grette.no

Jacob S. Bjønness-Jacobsen

Jacob S. Bjønness-Jacobsen

managing partner

jabj@grette.no