Brexits betydning for et engelsk Ltd. registrert som et NUF - Mulig påvirkning på norsk internasjonal selskapsrett

Storbritannia har bestemt seg for å forlate EU-fellesskapet ("Brexit"). Konsekvensene er enda ikke klare. Et av mange spørsmål som melder seg, er hvilke følger dette vil få på selskapsrettens område. 

Utvalgte referansesaker