Ny terskelverdi for offentlige anskaffelser: Hva gjelder når kunngjøringsplikten bortfaller?

Den nasjonale terskelverdien som utløser krav til kunngjøring på Doffin, blir hevet til 1,1 millioner kroner. På forsyningssektoren er kunngjøringsgrensene enda høyere. At anskaffelser ikke må kunngjøres, betyr likevel ikke at det er fritt frem – men hvor strenge krav stilles?

Kurs og seminar

Flere Kurs og seminar

Utvalgte referansesaker