Strammer grepet om nettselskapenes innkjøp

NVE har vedtatt en endring av kontrollforskriften som innebærer at nettselskaper fra 1. juli 2016 også må konkurranseutsette innkjøp fra eget konsern.

Kurs og seminar

Flere Kurs og seminar

Referansesaker