Adgangen til bruk av midlertidig ansettelse i staten begrenses

Adgangen til midlertidig ansettelse i staten er strammet inn med den nye statsansatteloven.  Midlertidig ansettelse i 3 år kan gi krav på fast ansettelse, og det stilles nye krav til arbeidsgiver ved bruk av midlertidige ansettelser.

Kurs og seminar

Flere Kurs og seminar

Utvalgte referansesaker