Elektroniske mannskapslister fra 1. juli 2017

Etter byggherreforskriften skal byggherren sørge for at det til enhver tid føres liste over de som arbeider på bygge- eller anleggsplassen. Et krav om elektronisk føring av oversiktslister vil blant annet innebære at man unngår problemet med manuelt førte lister, som ofte er utydelige og dermed vanskelige å lese.

Utvalgte referansesaker