Nye veiledere fra Artikkel 29-gruppen

Artikkel 29-gruppen, EU-kommisjonens rådgivende organ i personvernspørsmål, har publisert tre nye veiledere om noen sentrale problemstillinger som springer ut av EUs nye personvernforordning (Forordning 2016/679). Selv om veilederne er publisert, er de foreløpig i utkastform, og Artikkel 29 gruppen oppfordrer interessenter til å sende inn sine kommentarer i en høringsrunde som varer til slutten av januar 2017.

Kurs og seminar

Flere Kurs og seminar

Utvalgte referansesaker