TEK17 - ENDRINGER

1. INNLEDNING Den 1. juli i år trådte den nye byggetekniske forskriften, TEK17, i kraft, og opphevet samtidig kravene i TEK10. Formålet med endringene har i følge Regjeringen vært å forenkle og effektivisere byggeprosesser, samtidig som det skal bli rimeligere å bygge bolig. Med de nye reglene kan vi redusere byggekostnadene med mer enn 100.000 kroner per boenhet, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringens strategi har vært å fjerne krav og lempe på tidligere krav,...

Kurs og seminar

Flere Kurs og seminar

Utvalgte referansesaker