Lokal godkjenningsordning for ansvarsrett avvikles

Endringer i plan- og bygningsloven betyr slutten for den lokale godkjenningsordningen for ansvarsrett – i tråd med kritikken fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Samtidig loves næringen mindre byråkrati.

Kurs og seminar

Flere Kurs og seminar

Referansesaker