Forenklede byggesaksregler – forverrede naboforhold og større ansvar

1. juli 2015 trer de nye byggesaksreglene i plan- og bygningslovens byggesaksdel og byggesaksforskriften i kraft.  Reglene er fra myndighetenes side tuftet på et ønske om forenkling og ressursbesparelse, mindre byråkrati og en effektivisering av byggeprosessene . Hva innebærer endringene, hvilke konsekvenser får de og er dette egentlig så flott som myndighetene skal ha det til?  1. juli 2015 trer de nye byggesaksreglene i plan- og bygningslovens byggesaksdel og byggesaksforskriften i kraft....

Kurs og seminar

Flere Kurs og seminar

Referansesaker