Ulik dagmulktsregulering i leie- og entreprisekontrakter

Det er en realitet at byggeprosjekter ofte blir forsinket. De utløsende årsaker til dette kan typisk være endrede grunnforhold, endrede myndighetskrav, mangelfull og forsinket prosjektering, eller manglende fremdriftsplanlegging. I en slik forsinkelsessituasjon risikerer utleieren å havne i ”skvis” mellom entreprenøren på den ene siden, og leietakeren på den andre siden. 

Kurs og seminar

Flere Kurs og seminar

Utvalgte referansesaker