Tøffere tider – tøffere standardkontrakter?

Den 20. oktober 2015 ble ny totalkontrakt (NTK 15) vedtatt. Dette er andre ledd i Norsk industri og Norsk olje og gass' nye regime for videreutvikling av standardkontraktene på norsk sokkel, etter at ny standardkontrakt for modifikasjoner (NTK 15 MOD) ble vedtatt i juli 2015. Endringene som er gjort vil øke presset på leverandørsiden. Leverandørene må blant annet i større grad enn tidligere vise evne til styrke under kontraktsforhandlingene.

Kurs og seminar

Flere Kurs og seminar

Referansesaker