Hva er nå egentlig denne BVP-metoden?

Best Value Procurement ("BVP") er en prosjektmetodikk på full fart inn i Norge. BVP-metoden vil kunne innebære omfattende endringer av hvordan enkelte offentlige anskaffelser gjøres, men foreløpig er metoden relativt ukjent for mange i Norge.

Kurs og seminar

Flere Kurs og seminar

Utvalgte referansesaker