Siste frist for å endre allerede eksisterende bedriftsintern aldersgrense til 70 år for å unngå 72 års aldersgrense er 30. juni 2016

Fra og med 1. juli 2015 ble det som her tidligere omtalt innført nye aldersgrenser i arbeidsmiljøloven. Den tidligere formelle hovedregelen om 70 års aldersgrense ble endret til 72 år og minimumsgrensen for lavere bedriftsinterne aldersgrense (den reelle hovedregelen) ble endret fra 67 til 70 år. 

Kurs og seminar

Flere Kurs og seminar

Utvalgte referansesaker