Børsnotering av Sparebank 1 Nordvest

Grette har bistått Sparebank 1 Markets i forbindelse med noteringen av Sparebank 1 Norvest på Oslo Børs. Emisjonen beløp seg til ca .NOK 120 millioner, og ga en markedskapitalisering av bankens eierandelskapital på ca. NOK 260 millioner. Sparebank 1 Nordvest er en lokal bank i Sparebank 1-alliansen, med hovednedslagsfelt i Møre og Romsdal.

GRETTES TEAM: