Forslag i statsbudsjettet om å heve taket på grunnrenteskatten

I statsbudsjettet for 2015 foreslår regjeringen å heve innslagspunktet for grunnrenteskatt fra 5,5 til 10 MVA. En realisering av forslaget innebærer at grunnrenteskatten for småkraftverk fjernes.

Kurs og seminar

Flere Kurs og seminar

Referansesaker