Europakommisjonen med milliongebyr til Marine Harvest

Verdens største lakseoppdretter, norske Marine Harvest ASA, ble nylig ilagt en bot på 20 millioner EURO for brudd på meldeplikten i EUs fusjonsforordning etter kjøp av aksjer i lakseforedlingsselskapet Morpol ASA. Avgjørelsen er en viktig påminnelse om at et oppkjøp kan være meldepliktig til konkurransemyndighetene selv om man ikke kjøper majoriteten av eierandelene i en virksomhet.

Kurs og seminar

Flere Kurs og seminar

Referansesaker