Tilknytningsformer ved bruk av utenlandsk arbeidskraft – risikosport eller trygg lønnsomhet?

Mange bedrifter er ikke klar over utfordringene som bruk av arbeidskraft fra utlandet medfører. Hvilken tilknytningsform som benyttes, kan utgjøre skillet mellom risikosport og lønnsomhet.

Kurs og seminar

Flere Kurs og seminar

Kort fortalt