REGULERING AV FINANSFORETAKS NAVNEBRUK

Dersom Finansdepartementets lovforslag om ny finansforetakslov vedtas av Stortinget, vil det ikke lenger bare være banker og sparebanker som er underlagt en plikt til å ha beskrivende elementer så som "bank" i sitt foretaksnavn. Påbudet vil i så fall utvides til å gjelde – upresist sagt – alle selskaper som driver innen finanssektoren. Forslaget inneholder også et forbud mot bruk av forvekselbare foretaksnavn som kan by på utfordringer i relasjon til varemerkeretten.

Kurs og seminar

Flere Kurs og seminar

Referansesaker