Forebygging av tvister – et klokt hode på byggeplass

Konflikter i et prosjekt koster tid og penger, og kan forsure et samarbeid. Å ta tak i en konflikt tidlig, og hindre at den eskalerer, er derfor svært viktig. Oppmannsløsningen som beskrives i NTK 07 Norsk Totalkontrakt kan være et eksempel til etterfølgelse også i andre store prosjekter.

Kurs og seminar

Flere Kurs og seminar

Kort fortalt