Bevisforbud for granskingsrapport i Norsk Kylling-saken - bare mere farse?

En ny kjennelse fra Høyesterett bidrar til å kaste lys over forholdet mellom prosessregler og granskingsarbeid. Det følger av kjennelsen at advokaters granskingsarbeid kan anses for å være advokatvirksomhet, men det må vurderes konkret.

Kurs og seminar

Flere Kurs og seminar

Referansesaker