Forbudet mot konkurransebegrensende avtaler – ny bagatellkunngjøring fra Europakommisjonen

Den 25. juni 2014 publiserte Europakommisjonen en revidert utgave av den såkalte bagatellkunngjøringen (De Minimis Notice). Revisjonen vil ha betydning også for foretak i Norge og i andre EFTA-land.

Kurs og seminar

Flere Kurs og seminar

Referansesaker