Tvisteløsning og prosedyre

Grette har en av de sterkeste prosedyregruppene i landet.

Om det er mulig å holde en sak utenfor rettssystemet, søker vi først en slik løsning. I motsatt fall stiller Grette med en av de sterkeste prosedyre­gruppene i landet. 

Prosessgruppen bidrar sterkt til Grettes suksess
Rollen som prosedyreadvokat er såpass ressurskrevende at vi har valgt å rendyrke et solid prosedyremiljø med ca. 15 advokater. Det fokuserte miljøet øker sannsynligheten for et godt resultat for våre klienter, som er vårt primære fokus.

Erfaring fra alle rettsnivåer
Grette har et av de sterkeste prosedyremiljøene i Norge. I gruppen finner du advokater med bakgrunn som spenner fra mangeårige dommergjerninger til prosedyre for EFTA-domstolene. Flere har også erfaring fra internasjonale prosessoppgaver i samarbeid med utenlandske advokater. Mange har erfaring fra nasjonale og internasjonale voldgiftsdommeroppdrag, og stadig flere opptrer også i Høyesterett.

Tvisteløsning og prosedyre

Utvalgte spesialister

Jacob S. Bjønness-Jacobsen

Jacob S. Bjønness-Jacobsen

managing partner

jabj@grette.no

Anne Cathrine Røed

Anne Cathrine Røed

partner

anro@grette.no

Felix Reimers

Felix Reimers

partner

fere@grette.no

Christopher Hansteen

Christopher Hansteen

partner

chha@grette.no

Sigurd-Øyvind Kambestad

Sigurd-Øyvind Kambestad

partner

sika@grette.no