Transaksjoner

Transaksjonskompetanse er ikke nok.

Mange advokatfirmaer har egne miljøer for transaksjoner. Som et tillegg til dette tilbyr Grette bransjespesialister som utfyller teamet i hver enkel transaksjon. Om vår klient for eksempel vil kjøpe et offshoreselskap, utvider vi teamet med ekspertise som kan granske patentene som følger med. 

Grettes modell er ettertraktet
Vår erfaring med fusjoner og oppkjøp har tydeliggjort behovet for å tilfredsstille to tilsynelatende motstridende behov: Nøyaktighet og høyt tempo. Vår arbeidsmetodikk er derfor spesielt innrettet for å håndtere dette spennet.  Vår omfattende erfaring med store og komplekse saker har ført til en stadig økende oppdragsmengde innen oppkjøp og fusjoner. Tilliten som blir vist oss bekrefter vår satsning på disse prosessene, som har en helt sentral plass i næringslivet.

Bransjer

Utvalgte spesialister

Jacob S. Bjønness-Jacobsen

Jacob S. Bjønness-Jacobsen

managing partner

jabj@grette.no

Dr. Roland Mörsdorf

Dr. Roland Mörsdorf

partner

romo@grette.no

Andreas O. Myrstad

Andreas O. Myrstad

partner

anmy@grette.no