Krisehåndtering

Gode råd når krisen banker på døren.

Krisekommunikasjon er et velkjent begrep. Noe ganske annet er å behandle selve krisen, der virksomhetens videre eksistens står på spill. Årsaken er ofte at en risiko materialiserer seg, med rettslige, omdømmemessige og økonomiske konsekvenser. Bedriften mister for eksempel en kritisk konsesjon, eller det begjæres gransking, det avdekkes store økonomiske misligheter, konkursfare eller andre trusler mot virksomhetens videre drift. Situasjoner der ledelsen må handle. Riktige beslutninger må tas, og det må som regel skje raskt.

Grette oppretter kriseteam - der og da
Det å få analysert fakta og overveid mulige handlingsalternativer, er like krevende som det er nødvendig. Derfor etablerer vi omgående et kriseteam for raskt å kunne få oversikt over situasjonen.

Lang erfaring, bransjekunnskap og høy faglig kompetanse gjør oss til en trygg og effektiv rådgiver i krise- og snuoperasjoner. I tverrfaglige team bistår vi ved blant annet nedbemanning, restrukturering, finansiering og gjeldsforhandling, konkurssituasjoner, gransking og akutte uønskede hendelser som misligheter eller kriminelle forhold.

Vår kompetanse på gransking er anerkjent både i næringslivet og i det juridiske miljøet.

Krisehåndtering

Utvalgte spesialister

Jacob S. Bjønness-Jacobsen

Jacob S. Bjønness-Jacobsen

managing partner

jabj@grette.no