Tjenester

Grettes advokater bistår klienter innen en rekke ulike bransjer. Felles for alle er at din kontakt­person hos Grette kjenner din bransje slik at du vil får den profesjonelle juridiske hjelpen du trenger når du trenger den.

Som advokatfirma og juridiske rådgivere er vi opptatte av å være lett tilgjengelige for deg som trenger juridisk assistanse. Når du henvender deg til oss skal du med én gang komme i kontakt med en dyktig fagperson som kan bistå deg, uavhengig av hvilken bransje eller hvilket rettsområde henvendelsen gjelder.

Hos oss har vi lav terskel for å hjelpe hverandre. Det betyr at du som klient alltid vil få de beste rådene fra en advokat med den riktige fagkompetansen i hvert enkelt tilfelle.

Tjenester

Utvalgte spesialister

Amund Brede Svendsen

Amund Brede Svendsen

partner

amsv@grette.no

Karl Rosén

Karl Rosén

partner

karo@grette.no

Torgeir Myrstad

Torgeir Myrstad

partner

tomy@grette.no

Svein J. Ruud Johansen

Svein J. Ruud Johansen

partner

svjo@grette.no