Russian Desk

De handelsøkonomiske forbindelsene mellom Norge og Russland tilbyr mange muligheter for norsk og russisk industri. Olje, gass og energi er spesielt viktige ledd i den norsk-russiske handelen.

Grettes Russian Desk er en del av Grettes internasjonale nettverk, og tilbyr rådgivning til virksomheter som har forretning i Russland og russiske virksomheter som ønsker å etablere seg i Norge.

Russian Desk ledes av Jonas C. Heli, som har mange års erfaring fra å jobbe i det russiske markedet innenfor olje og gassindustrien. Ved siden av norsk og engelsk snakker Jonas flytende russisk.  

Samarbeidet mellom Grette og våre advokatpartnere i Russland legger til rette for at vi kan bistå med solid faglig kompetanse og juridisk rådgivning innenfor de fleste forretningsområder. 

Russian Desk