Potetgull - punktum.

Maaruds anke i potetgullsaken er nektet fremmet av Høyesterett den 15. mars 2017. Det er dermed endelig avgjort at Maaruds varemerkeregistrering fra 2010 er kjent ugyldig.

Borgarting lagmannsrett har i to runder i 2016 enstemmig ment at potetgull er en del av det alminnelige språk, og at det ikke kan kreves noen enerett til å ta i bruk dette ordet i markedsføring av nettopp potetgull. Oslo tingrett kom også til samme resultat i 2015.

En markedsundersøkelse utført i 2014 viste at to tredjedeler av de spurte svarte "potetgull" på spørsmålet "hva ser du her" etterfulgt av dette bildet:

Saken er en av få rettssaker der befolkningens oppfattelse utgjør et viktig bevis. I tillegg til markedsundersøkelser var det i saken fremlagt dokumentasjon for at potetgull var tatt i alminnelig bruk i sosiale medier, i litteratur, i ordbøker, i offentlige dokumenter og andre medier.

Orkla Confectionery & Snacks AS var representert ved Advokatfirmaet Grette DA.