Norsk versjon av ESPD offentliggjort

En norsk versjon av det europeiske egenerklæringsskjemaet er nå tilgjengelig i EU-kommisjonens nettjeneste for ESPD.

Det europeiske egenerklæringsskjemaet skal tjene som foreløpig dokumentasjon på at det ikke foreligger avvisningsgrunner, at leverandører oppfyller visse kvalifikasjonskrav og hvordan leverandører oppfyller eventuelle krav ved utvelgelse til å inngi tilbud. Fra nyttår må skjemaet brukes i alle anskaffelser etter klassisk forskrift del III og forsyningsforskriften del II.

Alle oppdragsgiver som ikke har konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) med integrert ESPD-løsning, må benytte seg av EU-kommisjonens løsning. Obligatoriske krav knyttet til avvisning og kvalifisering kan ikke endres, men oppdragsgiver velger selv mellom valgfrie kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner. Når man først har valgt et "kan"-krav i en anskaffelse, blir det omgjort til et krav oppdragsgiver plikter å forholde seg til senere. Den ferdig utfylte XML-filen lastes ned, og skal være elektronisk tilgjengelig fra kunngjøringen.

For å kunne åpne oppdragsgivers ESPD-fil, må tilbyderen selv laste denne opp i ESPD-tjenesten. Her må alle krav oppdragsgiver har valgt ut, fylles ut/bekreftes. Skjemaet må deretter lastes ned til tilbyders egen pc, for deretter å sendes inn elektronisk eller via PDF som del av tilbudet.

Både oppdragsgiver og tilbydere kan gjenbruke gamle skjemaer gjennom en egen funksjon i tjenesten.