Gjennomslag for Eiendom Norge

Finansdepartementet har anmodet Finanstilsynet om å utarbeide forslag til en rekke endringer av eiendomsmeglingsloven og eiendomsmeglingsforskriften basert på forslag fra vår klient Eiendom Norge.

Bakgrunnen for anmodningen er at Eiendom Norge sommeren 2014 etablerte et bransjeutvalg som sammen med Grette utarbeidet et omfattende notat med til sammen 28 viktige endringsforslag til eiendomsmeglingslovverket.

For mer informasjon om endringsforslagene, se Eiendom Norges hjemmesider. 

Arbeidet er utført av vårt regulatoriske miljø som bistår inn mot samtlige bransjer vi er rettet mot. Les mer om Grettes rådgivningstjenester her