EuroITCounsel rangert som et ledende europeisk nettverk innenfor Technology & Communications av Chambers and Partners

Grette har siden 2011 vært medlem av EuroITCounsel, et europeisk nettverk av spesialiserte IT-advokater, som i den siste versjonen av Chambers and Partners' Global Guide på ny er rangert som et ledende nettverk innenfor Technology & Communications.

Chambers and Partners' Global Guide uttaler om nettverket:

"This network brings together a close-knit group of established European IT specialists. Each member firm is carefully vetted, and meetings are arranged twice a year to ensure communication and collaboration among members. The group has a proven track record advising technology companies on a wide variety of cross-border IT and telecommunications matters."

Klikk her for å se rangeringen.

EuroITCounsel startet som en uformell gruppe av spesialister med felles erfaringer fra juridisk rådgivning knyttet til IT, personvern, internett, e-handel og telekommunikasjon. I dag består nettverket av utvalgte advokatfirmaer fra de fleste land innenfor EU/EØS. Advokatfirmaene som er medlemmer i nettverket har etablert gode faglige og personlige relasjoner som setter oss i stand til å samarbeide om saker på tvers av landegrenser i Europa.

Nettverket møtes to ganger i året for å diskutere aktuelle temaer og utveksle kunnskap og erfaringer. Tidligere denne måneden møttes EuroITCounsel i København, der det blant annet ble holdt presentasjoner og diskusjoner om temaene offentlige IT-prosjekter i helsesektoren, virtual reality, og etterforskning og bevissikring i IT-saker. Fra Grette deltok partnerne Øystein Flagstad og Simen Blaker Strand som begge bistår klienter innenfor IKT og telekommunikasjon.