BKW deltar i Fosen Vind

Grette har bistått BKW-gruppen (Bern, Sveits) ved inntredenen i Fosen Vind-prosjektet. Prosjektet inkluderer vindparkene Harbaksfjellet, Roan, Storheia, Kvenndalsfjellet Geitfjellet og Hitra 2. Fosen Vind vil være Europas største vindkraftanlegg på land, med en installert kapasitet på 1 000 MW og en årsproduksjon på 3 400 TWh.

BKW-gruppen er et internasjonal energi– og infrastrukturkonsern med
ca. 4 000 ansatte. BKW tegner, bygger og operer energi - og forsyningsinfrastruktur for næringsvirksomhet, private og for den offentlige sektor. BKW deltar i Fosen Vind via et partnerskap med Credit Suisse, som igjen skal operere i et joint venture sammen med Statkraft og Trønderenergi. Sammen skal de fire stå for et av de absolutt største industriprosjektene i fastlands-Norge. De seks vindkraftprosjektene er tilsammen større enn hele Norges vindkraftkapasitet i dag.

Grettes team