Nyheter

03.10.2017

Børsnotering av Sparebank 1 Nordvest

Grette har bistått Sparebank 1 Markets i forbindelse med noteringen av Sparebank 1 Norvest på Oslo Børs. Emisjonen beløp seg til ca .NOK 120 millioner, og ga en markedskapitalisering av bankens eierandelskapital på ca. NOK 260 millioner. Sparebank 1 Nordvest er en lokal bank i Sparebank 1-alliansen, med hovednedslagsfelt i Møre og Romsdal.

01.09.2017

Børsnotering av Borr Drilling

Grette har bistått DNB Markets i forbindelse med børsnoteringen av Borr Drilling. Borr Drilling er en internasjonal borekontraktør for olje- og gassindustrien, som eier en flåte med tolv jack-up borerigger og som har fem jack-up borerigger på bestilling med leveringer planlagt fra 2018 til 2020.  Borr Drilling ble notert med en markedsverdi på om lag NOK 9,2 milliarder, som gjør dette til en av årets største børsnoteringer i Norge. 

22.08.2017

Grette bistod TargetEveryOne AB ved salget av ViaNett AS

Grette har bistått TargetEveryOne AB (Stockholm, Sverige) ved salget av alle TargetEveryOne sine aksjer i ViaNett AS og ViaNetts datterselskap Sendega AS til LINK Mobility Group ASA.

12.07.2017

BKW overtar vindkraftprosjektene Joarknatten og Høgås

Grette har bistått BKW-gruppen (Bern, Sveits) ved overtakelsen av vindkraftprosjektene Joarknatten og Høgas (Østfold). Begge prosjektene består av til sammen 15 turbiner med en samlet installert effekt på inntil 75 MW.

27.06.2017

Kraftseminaret 2017 - vel gjennomført!

Grette gjentok suksessen for sjette året på rad med å arrangere kraftseminar.

14.06.2017

EuroITCounsel rangert som et ledende europeisk nettverk innenfor Technology & Communications av Chambers and Partners

Grette har siden 2011 vært medlem av EuroITCounsel , et europeisk nettverk av spesialiserte IT-advokater, som i den siste versjonen av Chambers and Partners' Global Guide på ny er rangert som et ledende nettverk innenfor Technology & Communications.

30.05.2017

Doing Business in Norway 2017

Grette har publisert 2017-utgaven av "Doing Business in Norway".

23.05.2017

Grette nominert til Talentprisen 2017

Grette er sammen med fire andre advokatfirmaer nominert til Advokatforeningens talentpris 2017. Årets pris går til det advokatfirmaet som kan vise til konkrete resultater for hvordan de får frem sine talenter og hvordan de arbeider med å verdsette, utvikle og beholde disse juridiske talentene. Vi er utrolig stolte over anerkjennelsen det ligger i en slik nominasjon.

18.04.2017

Grette topprangert i Legal 500

Den internasjonale advokatguiden Legal 500 publiserte nylig årets rangeringer. Som året før er Grette topprangert som et «First tier firm» i kategorien for «Intellectual property and TMT».

10.04.2017

Grette rangert høyt i Chambers Europe 2017

I advokatrangeringen fra Chambers Europe 2017 beholder Grette fortsatt sin topprangering innen IP. I tillegg bekreftes Grettes gode posisjon innen flere andre fagområder.

17.03.2017

Chambers Global 2017: Grette topprangert i kategorien Intellectual Property

I Chambers Global 2017 befester Grette igjen sin posisjon som et av Norges beste advokatfirmaer innen IP.

15.03.2017

Potetgull - punktum.

Maaruds anke i potetgullsaken er nektet fremmet av Høyesterett den 15. mars 2017. Det er dermed endelig avgjort at Maaruds varemerkeregistrering fra 2010 er kjent ugyldig.

02.03.2017

NYE PARTNERE I GRETTE

Sigrid Toft Fløystad og Simen Blaker Strand  har tiltrådt som partnere i Grette pr. 1. mars 2017. 

27.01.2017

Gjennomslag for Eiendom Norge

Finansdepartementet har anmodet Finanstilsynet om å utarbeide forslag til en rekke endringer av eiendomsmeglingsloven og eiendomsmeglingsforskriften basert på forslag fra vår klient Eiendom Norge.

02.01.2017

Marius Svendsvoll Langnes - Ny partner i Grette

Vi ønsker Marius Svendsvoll Langnes velkommen som ny partner i Grette.

Vis flere treff