Grette i dag

I dag jobber det rundt 90 personer i Grette. Den håndplukkede staben vedlikeholder og utvikler daglig de verdier firmaet er tuftet på.

Grettes mål er å være et fremragende advokatfirma for næringsliv og offentlig virksomhet. Vi er langsiktige, relasjonelle og kunnskapsbaserte i vår tilnærming til vårt tjenestespektrum, som innbefatter rådgivning, transaksjoner, tvisteløsning og krisehåndtering.

Hos oss er kommunikasjon, samarbeid, responstid, tilpasningsevne og organisering innrettet på å gi tillitsbyggende klientopplevelser. Vi ser Grette som en funksjon av klientens behov.

Grette har vokst betydelig de siste årene. Årsakene til veksten skyldes blant annet aktiv rekruttering av nye medarbeidere innen strategiske satsingsområder. De siste årene har firmaet gjennomgått en omstillingsprosess og et generasjonsskifte. Det er utviklet en flatere profil, etablert større bransjefokus, gjennomført tverrfaglig samarbeid og innført reell likedeling blant partnerne. Denne moderniseringen skinner også gjennom i kjønnsstatistikken, der forholdet er 50/50 % kvinner og menn.

Vår historie skriver seg fra 1887. Det er kraft i vedvarende virksomhet i 125 år. Vi var her i går, vi er her i dag og vi kommer til å være her i morgen - for våre klienter.