German Desk

Tyskspråklige land spiller en sentral rolle i Norges utenlandshandel. Ca. 16 % av all norsk import er fra Tyskland, Østerrike og Sveits, og 14 % av Norges eksport går til disse tre landene. Særlig olje og gass er et viktig ledd i den norsk-tyske handelen.

Mange forskjellige utfordringer er tilknyttet utenlandshandelen. Det kreves kunnskap om og erfaring med rettssystemer og handelskutymer for å forstå handelspartnere fra utlandet, og for å kunne opprette et stabilt og fornuftig samarbeidsforhold. Kunnskap om det andre lands kultur og språk kan også være en nøkkelkompetanse for økonomisk suksess.

Grettes German Desk ledes av Dr. Roland Mörsdorf som er tysk advokat (Rechtsanwalt) og har arbeidet flere år i internasjonale advokatfirmaer i Frankfurt/Main og Amsterdam. Han har i tillegg norsk advokatbevilling og snakker flytende norsk.

Dessuten består vår German Desk av ulike norske advokater som har arbeidserfaring fra Tyskland og snakker flytende tysk. En slik faglig og språklig kompetanse gjør oss til et av de få advokatfirmaene i Norge som kan tilby rådgivningstjenester i tysk rett på norsk.

Vi har en omfattende samling tysk faglitteratur samt tilgang til de elektroniske foretaksregistrene og andre databaser i Tyskland, slik at vi har de nødvendige ressursene for å tilby denne type rådgivningstjenester på høyt faglig og profesjonelt nivå.

German Desks rådgivningstjenester i tysk rett omfatter blant annet:

I tillegg til å yte rådgivningstjenester overfor norske klienter, oppnevnes vi også som sakkyndig på tysk rett i norske rettssaker hvor dette er relevant.     

German Desk

Utvalgte spesialister

Amund Brede Svendsen

Amund Brede Svendsen

partner

amsv@grette.no

Jacob S. Bjønness-Jacobsen

Jacob S. Bjønness-Jacobsen

managing partner

jabj@grette.no