Etikk og samfunnsansvar

Grette er opptatt av å følge de etiske retnings­linjene vår profesjon er underlagt, og som er regulert i domstolsloven kapittel 11 samt Advokatforeningens regler for god advokatskikk.

Vi har gode rutiner for å avdekke interessekonflikter, forhindre hvitvasking, ivareta taushetsplikt og behandling av personopplysninger mv.

Vi er opptatt av å drive firmaet vårt på en ansvarlig måte overfor samfunnet forøvrig. Vi stiller krav til oss selv og våre leverandører om at virksomhetene er drevet etisk og miljømessig forsvarlig.

Gjennom en høy etisk standard vil vi tiltrekke oss gode medarbeidere som trives og utvikler seg hos Grette.