Karl Rosén

Karl Rosén

partner

According to clients, Karl Rosén of Advokatfirmaet Grette DA "has some really remarkable strengths, such as his in-depth knowledge; he sees both the details and the overall perspective, which is really impressive." He co-heads the team and has notable regulatory expertise. (Chambers Europe 2017)

Karl Rosén arbeider med finansregulatoriske forhold og compliance, fusjoner og oppkjøp vedrørende konsesjonsbelagte virksomheter, verdipapirrett, kapitaldekning, kapitalmarkedstransaksjoner, derivater, verdipapirlån, sikkerhetsstillelse, clearing, betalingssystemer og betalingsformidling. Rosén bistår bl.a. banker, finansieringsselskaper, verdipapirforetak, fondsselskaper, kredittforetak og forsikringsselskaper. Rosén bistår også innen offentligrett med rammebetingelser, forvaltningsrett og EØS-rett. Rosén har utgitt en rekke bøker og artikler innen sine spesialfelter.

Rosén er rangert som en av Norges fremste eksperter innen sine spesialområder i blant annet Chambers Europe og Legal 500:

The ‘excellent’ Karl Rosén has financial regulation experience. (Legal 500 2016) 

Regulatory lawyer Karl Rosén of Advokatfirmaet Grette DA attracts excellent comments from clients. "He is a splendid lawyer; he has extremely strong knowledge of EMIR transactions and MBS," comments one. Rosén has a background at the Ministry of Finance and is also well known in the regulatory sphere thanks to his many publications. (Chambers Europe 2014)

Fagområder

Bransje

Arbeidserfaring

partner, Grette 2011-d.d.
konsernadvokat, DnB NOR Bank ASA, Oslo 2009-2010
senioradvokat, Hjort 2009
fast advokat, BA-HR 2006-2009
rådgiver, Finansdepartementet, Finansmarkedsavdelingen 2005-2006
dommerfullmektig, Asker og Bærum tingrett 2004-2005
førstekonsulent, Justisdepartementets lovavdeling 2001-2004

advokatfullmektig, Wiersholm, Mellbye & Bech

2000-2001

 

Utdanning

Advokatbevilling 2006
Post graduate diploma in EC Competition law, Kings' College, London 2001
Juridisk embetseksamen, UiB 2000

Annet

"Verdipapirfondloven med kommentarer", Gyldendal Juridisk, Oslo 2015
"Økonomiske rammer for gransking etter aksjelovene", Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, nr. 4, 2015
"Finansavtaleloven med kommentarer", Gyldendal Akademisk, Oslo 2014
”Lov om finansiell sikkerhetsstillelse med kommentarer”, Gyldendal Akademisk, Oslo 2011
"Om betydningen av organisatoriske endringer mv. ved tilbakekall av konsesjoner på finansområdet - "self cleaning" som universalforsvar?", Tidsskrift for Forretningsjus 2009 nr. 2
"Transport av kontraktsposisjon i eiendomsprosjekter - noen rettslige utgangspunkter inter partes og for meglerens rettslige stilling", Tidsskrift for Eiendomsrett 2006 nr. 1
"Solidaransvar ved ansvar i og utenfor kontrakt" - Rt. 2005 s. 870", Tidsskrift for Eiendomsrett nr. 2
"Eiendomsmegling - rettslige spørsmål", Gyldendal Akademisk, Oslo 2005 (Bok), 2. utg. 2007
"Lov om finansiell sikkerhetsstillelse - en innføring", Tidsskrift for Forretningsjus 2004 nr. 2
"Aksept av ny naturaldebitor - særlig med henblikk på situasjonen ved virksomhetsoverdragelser", Tidsskrift for Forretningsjus 2001 nr. 3

Aktuelt fra fagforum