Temadag Offentlige anskaffelser

REN og Advokatfirmaet Grette inviterer for første gang til Temadag Offentlige anskaffelser.

Formålet med temadagen er å styrke kvaliteten på tekniske beskrivelser som danner grunnlaget for nettselskapenes offentlige anskaffelser. 

Tid

Onsdag 22. november fra kl. 09:00 til kl. 16:15

Kurset arrangeres i samarbeid med REN

Sted

Hotel Bristol, Oslo

Legg til i kalender

Som deltaker vil du få kunnskap om hvordan RENblad og standardiserte maler kan benyttes til å sikre effektive og korrekte anskaffelser.

Målgruppen for arrangementet er personell som arbeider med offentlige anskaffelser i kraftbransjen. Temadagen vil også være nyttig for prosjekterende personell som ønsker større forståelse for det viktige samspillet mellom prosjekterende personell og innkjøpsfunksjonen.

Programmet inneholder følgende hovedpunkter:

Foredragsholderne kommer fra nettselskaper og leverandører i tillegg til Advokatfirmaet Grette og REN.

Ønsker du faglig oppdatering og å ta del i viktige diskusjoner? Meld deg på her innen påmeldingsfristen 15. november. 

Pris: NOK 4 900,-