Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager)

Standard Online tilbyr nå et spennende todagers fordypningskurs i totalentrepriser basert på NS 8407. Totalunderentreprisestandarden NS 8417 blir også behandlet. Dette gir deg som benytter totalentrepriser i det daglige en ekstra grundig gjennomgang av standarden for totalentrepriser. 

Tid

Onsdag 20. september fra kl. 09:00 til torsdag 21. september kl. 16:00

Kurset arrangeres av Standard Online

Sted

Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Legg til i kalender

Kurset gjennomgår alle sentrale deler av standarden, og belyser bruken av denne ved en rekke eksempler fra praksis og domstolene.

Totalentrepriser i praksis

Mål for kurset
Formålet med kurset er at du skal få inngående forståelse for kontraktsreguleringen som gjelder for totalentrepriser. Dette setter deg i stand til å håndtere kontraktsforløpet på en god måte, med ivaretakelse av rettigheter og plikter, om du er byggherre, rådgiver eller totalentreprenør. God kontraktsforståelse viser seg å bli stadig viktigere, som følge av en økt profesjonalisering hos både byggherrer og entreprenører - og deres rådgivere.

Hvem er kurset for?
Kurset er relevant for alle som bruker totalentreprisestandarden i sitt arbeid, enten de er entreprenører, private eller offentlige byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, juridiske rådgivere.

Klikk her for mer informasjon og påmelding.