Konkurs- og tvangsoppløsningsboer

Der konkursen er et faktum gir omstøtelses­reglene bobestyrer adgang til å hente tilbake midler som forsvant forut for konkurs. Kravene kan basere seg på alt fra gitte gaver, ekstraordinære betalinger til urimelige lønnsutbetalinger.