Grette alumni

I årenes løp har mange kloke hoder hatt sitt virke hos Grette. Disse kloke hodene ønsker vi å ta vare på og holde kontakt med.

Grette alumni samler jevnlig tidligere medarbeidere til hyggelige og interessante sammenkomster, der gamle og nye relasjoner bygges. I en kunnskapsbedrift som vår arbeider man gjerne tett sammen og vennskap og nær kontakt knyttes. Vår hensikt med Grette alumni er å forvalte denne kontakten på en god måte, samt å utvikle og styrke et nettverk alle kan ha nytte og glede av. 

Kontakt: Ingrid Lindholm