Advokat/advokatfullmektig

Nå har du muligheten til å utvikle deg videre i et unikt og godt miljø

Som advokat/advokatfullmektig i Grette samarbeider man nært med ansvarlig partner, har tett klientkontakt og arbeider ofte i team. Du får derfor den faglige oppfølgingen, de daglige utfordringene og anledning til å vise dine evner som lagspiller. I utgangspunktet får du anledning til å jobbe med et bredt spekter av saker, men du vil også bli gitt mulighet for høy grad av spesialisering der dette er ønskelig og naturlig. Når det gjelder advokatfullmektiger er vi opptatt av at de har fått sine saker i løpet av to år.

Kunnskapsformidling står sentralt hos oss, og i Gretteskolen vil du få dekket de fleste behov for etterutdanning. Skolen tilfredsstiller Advokat­foreningens krav.