Administrasjon

Forutsetningen for en vellykket advokatvirksomhet

Grette har en dyktig stab med medarbeidere som har sine daglige oppgaver i administrasjonen. Det er her det produseres underlag, lages rapporter og holdes orden på de fleste daglige rutiner. For å kunne levere de beste tjenestene overfor våre klienter er vi avhengig av at alle kontorfunksjoner fungerer på best mulig måte. Grettes administrative funksjoner er delt inn i kontorsupport (sekretærer, sentralbord og resepsjon), IT og marked.