Skatt og avgift

Medarbeiderne i skatte- og avgiftsgruppen har tung kompetanse fra inn- og utland.

Skatt og avgift er et område der Grette raskt ser konsekvenser og muligheter.

Det er ikke våre ord, men det er nevnt av flere av våre norske og utenlandske klienter som en sentral årsak til at de bruker oss.

Ved å arbeide tett og samlet med skatt, avgift, toll og særavgifter, kan vi tilby helhetlige løsninger for våre klienter.

Vi kan ha fullt fokus på våre klienter og trenger ikke bruke tid på uavhengighetsproblematikk, noe som skiller oss fra revisjonsadvokatfirmaene. Medarbeiderne i skatt- og avgiftsgruppen arbeider tett med Grettes andre faggrupper, noe som gjør at vi kan trekke på en unik bransjekompetanse i vår rådgivning.

Våre medarbeidere blir hyppig brukt som forfattere i ulike norske og internasjonale fagtidsskrifter og bøker, blant annet "Value Added Tax and Direct Taxation: - Similarities and Differences" og "The Inward Investment and International Taxation Review".

Bransjer og fagområder

Utvalgte spesialister

Tore Karlsson

Tore Karlsson

partner

toka@grette.no

Aktuelt fra fagforum