Restrukturering og insolvens

Grette er blant de ledende advokatfirmaer innen restrukturering og insolvens.

Advokatene i Grette bistår banker, garantister, finansinstitusjoner og enkeltstående kreditorer i sikring av engasjementer. Vi bistår virksomheter eller dets eiere ved større og mindre restruktureringer, både finansielt og operasjonelt. Lang erfaring, bransjekunnskap og høy faglig kompetanse gjør oss til en trygg og effektiv rådgiver både i ordinære restrukturerings/effektiviseringsprosesser og i krisesituasjoner eller snuoperasjoner med rettslige, omdømmemessige og økonomiske utfordringer. Våre advokater påtar seg også løpende bostyreroppdrag og har vært bostyrere i en rekke større og komplekse konkursboer.

I samarbeid med våre andre faggrupper bistår vi ved virksomhetsoverdragelser, nedbemanninger, finansiering, gjeldsforhandlinger, konkurs, økonomiske og operasjonelle restruktureringer, omstillinger, samt i granskingsprosesser.

Vi har bred erfaring fra gjennomføring av situasjonsanalyser ved uønskede hendelser, der tiden er knapp og riktig informasjon er avgjørende for de beslutninger som må tas. Vi bistår dessuten virksomheter i utarbeidelse, implementering og videreutvikling av gode styrings-, compliance- og antikorrupsjonsverktøy.

Bransjer og fagområder

Utvalgte spesialister

Torgeir Myrstad

Torgeir Myrstad

partner

tomy@grette.no

Aktuelt fra fagforum