Opphavsrett

Internett og andre digitale og globale medier har utfordret opphavsretten. Vi møter disse utfordringene.

Hos Grette finner du et av Norges ledende fagmiljøer innen opphavsrett.

Våre advokater har lang erfaring med opphavsrett og vern av nærstående rettigheter, fotografirett, databasevern, avtalelisens og kollektiv rettighetsforvaltning samt med lisensavtaler og andre kontrakter på opphavsrettens område.

Vi har kunnskap og erfaring både om bruk av beskyttet materiale i analoge medier og om bruk i digital form på internett.

Blant våre klienter finner du organisasjoner for rettighetshavere og individuelle rettighetshavere som forfattere, fotografer og andre kunstnere, musikk- og filmprodusenter, kringkastingsforetak og IKT-foretak.

Bransjer og fagområder

Utvalgte spesialister

Vincent Tsang

Vincent Tsang

fast advokat - i permisjon

vits@grette.no

Aktuelt fra fagforum