Offentlige anskaffelser

Grette kjenner utfordringene i anskaffelsesregelverket - og gir tilpasset rådgivning i alle faser av anskaffelsesprosesser.

Offentlige anskaffelser er underlagt strenge regler og byr på store og komplekse utfordringer - for både oppdragsgivere og leverandører.

Grettes advokater har inngående kjennskap til anskaffelsesregelverket. Vi har bred erfaring fra anskaffelsesprosesser for entreprisekontrakter, tjenesteytelser og varekjøp, innenfor klassisk sektor og på forsynings­området.

God og tilpasset rådgivning til oppdragsgivere er viktig for at anskaffelses­prosesser kan gjennomføres effektivt og med et hensiktsmessig resultat. Våre advokater kjenner oppdragsgiverrollen og har lang erfaring fra de vanskelige avveininger som oppdragsgiverne må foreta. Vi bistår i alle faser av anskaffelsesprosessen, så som rådgivning ved utarbeidelse av konkurransegrunnlag, evaluering av tilbud, besvarelse av klager og prosessoppdrag.

For leverandørene er det avgjørende med rådgivning som kan avdekke om det er begått feil i anbudsprosessen, slik at brudd kan påklages.

Grettes advokater følger rettsutviklingen på anskaffelsesområdet og er opptatt av å gi råd som bærer.

Bransjer og fagområder

Utvalgte spesialister

Anne Cathrine Røed

Anne Cathrine Røed

partner

anro@grette.no

Harald Fosse

Harald Fosse

partner

hafo@grette.no

Jørgen Aardalsbakke

Jørgen Aardalsbakke

partner

joaa@grette.no

Aktuelt fra fagforum