Offentlig sektor

Grette bistår næringslivet i saker som involverer offentlige myndigheter. Vi yter også utstrakt bistand til kommuner, departementer, direktorater og offentlig eide virksomheter innenfor et bredt spekter.

Rådgivning innenfor offentlig sektor omfatter blant annet konkurranserett og EØS-rett, offentlige anskaffelser og anbud, spørsmål om energi og infrastruktur, bygg og entreprise, kollektiv og individuell arbeidsrett, pensjon og forsikring, forvaltningsrett samt IT og telekommunikasjon. Vi bistår med generell og spesiell kompetanse på forvaltningsrettens område og de rettigheter og plikter som gjelder i skjæringspunktet mellom offentlig og privat sektor.

Mange av Grettes advokater har hatt ledende posisjoner innen offentlig sektor, blant annet fra Justisdepartementets lovavdeling, Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommuneadvokaten i Oslo. Våre advokater har også erfaring fra arbeid for EU-/EØS-myndigheter og OECD.

Bransjer og fagområder

Utvalgte spesialister

Karl Rosén

Karl Rosén

partner

karo@grette.no