Eiendom

Eiendomsinvesteringer innebærer høy risiko. Vår oppgave er å kontrollere den.

I vår arbeidsgruppe for fast eiendom har vi advokater med juridisk spisskompetanse og kommersiell forståelse for eiendomsmarkedet.

Fast eiendom er et stort og viktig område for Grette. Vi har advokater som er spesialister i å håndtere kjøp og salg, forhandlinger og due diligence, tvister, rettsprosesser og skjønn, samt utvikling av tomteområder og eiendomsmasse i samarbeid med blant annet offentlige myndigheter, arkitekter og entreprenører.

Grette bistår en rekke eiendomsinvestorer, gårdeiere og leietakere, eiendomsmeglere, eiendomsselskaper, tilretteleggere og verdipapirforetak.

Bransjer og fagområder

Utvalgte spesialister

Jacob S. Bjønness-Jacobsen

Jacob S. Bjønness-Jacobsen

managing partner

jabj@grette.no

Johan Hveding

Johan Hveding

partner

johv@grette.no

Svein J. Ruud Johansen

Svein J. Ruud Johansen

partner

svjo@grette.no

Aktuelt fra fagforum