Børs- og verdipapirrett

Grettes medarbeidere har lang erfaring i å bistå utstedere og tilretteleggere med egenkapitaltransaksjoner og andre kapitalmarkedstransaksjoner; slik som børsnoteringer, rettede emisjoner, fortrinnsrettsemisjoner, blokk-salg, rekapitaliseringer, restruktureringer og tilbakekjøpsprogrammer. Vi bistår også i forbindelse med oppkjøpstilbud og med generell børs- og verdipapirrettslig rådgivning.

I tillegg til arbeid i advokatfirma, har våre advokater arbeidserfaring fra Oslo Børs, verdipapirforetak og bank, Finansdepartementet (Finansmarkedsavdelingen) og Finanstilsynet (avdeling for prospektkontroll). 

Bransjer og fagområder

Utvalgte spesialister

Børge Grøttjord

Børge Grøttjord

partner

bogr@grette.no

Karl Rosén

Karl Rosén

partner

karo@grette.no

Thomas J. Fjell

Thomas J. Fjell

partner

thfj@grette.no

Johan Christian Kongsli

Johan Christian Kongsli

senioradvokat

joko@grette.no

Aktuelt fra fagforum