Arbeidsrett

Vår avdeling for arbeidsliv og pensjon har kompetanse og erfaring fra begge sider av bordet.

Grette bistår daglig virksomheter, enkeltpersoner og organisasjoner med gode løsninger innenfor kollektiv eller individuell arbeidsrett.

Vår viktigste erfaring fra Arbeidsretten er at formell kompetanse ikke er nok - det kreves også velutviklede medmenneskelige egenskaper. Ved å bistå klienter på både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, har vi tilegnet oss en bred erfaring i å forstå og ta i betraktning flere sider av samme sak.

I tillegg er faggruppens advokater både spisskompetente og bransjeorienterte. De har svært god kunnskap om sentrale emner som kollektive og individuelle pensjoner, AFP i offentlig og privat sektor og førtidspensjon.

Bransjer og fagområder

Utvalgte spesialister

Johan Hveding

Johan Hveding

partner

johv@grette.no

Christopher Hansteen

Christopher Hansteen

partner

chha@grette.no

Sigurd-Øyvind Kambestad

Sigurd-Øyvind Kambestad

partner

sika@grette.no

Thorkil H. Aschehoug

Thorkil H. Aschehoug

senioradvokat

thas@grette.no

Aktuelt fra fagforum