Elektroniske mannskapslister fra 1. juli 2017

Etter byggherreforskriften skal byggherren sørge for at det til enhver tid føres liste over de som arbeider på bygge- eller anleggsplassen. Et krav om elektronisk føring av oversiktslister vil blant annet innebære at man unngår problemet med manuelt førte lister, som ofte er utydelige og dermed vanskelige å lese.

Skrevet av Thorkil H. Aschehoug , 08.05.2017

Kravet om elektroniske mannskapslister skulle opprinnelig ha blitt innført 1. juli 2016, men ble utsatt for å gi næringen mer tid til å forberede seg. Innføringen av elektroniske mannskapslister er ledd i oppfølgingen av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet.

I det opprinnelige forslaget ble det lagt til grunn at hele fødselsnummeret til den enkelte skulle oppføres i oversiktslistene. Etter dialog med næringen er dette nå endret til at HMS-kortnummeret skal føres inn i listene.

I tillegg til HMS-kortnummeret skal mannskapslisten også inneholde følgende opplysninger:

 Fortsatt gjelder kravet om at mannskapslistene skal være tilgjengelig og på oppfordring kunne vises til arbeidsgiveren, verneombudet eller Arbeidstilsynet. I praksis vil dette innebære at det på bygge – eller anleggsplassen må være pc, nettbrett e.l. for å sikre tilgang til de elektroniske listene.

Byggherren plikter å oppbevare listene i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.

Alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner, som for eksempel navn og fødselsdato, er personopplysninger. Både innhenting, føring og oppbevaring av mannskapslistene må skje i overensstemmelse med personopplysningsloven og tilhørende forskrifter.

Har du spørsmål til elektroniske mannskapslister, byggherreforskriften eller andre SHA-/HMS-relaterte spørsmål, er du velkommen til å kontakte senioradvokat Thorkil H. Aschehoug.