Brexits betydning for et engelsk Ltd. registrert som et NUF - Mulig påvirkning på norsk internasjonal selskapsrett

Storbritannia har bestemt seg for å forlate EU-fellesskapet ("Brexit"). Konsekvensene er enda ikke klare. Et av mange spørsmål som melder seg, er hvilke følger dette vil få på selskapsrettens område. 

Skrevet av Dr. Roland Mörsdorf og Trine Halvorsen, LL.M. , 04.07.2017

Artikkelen viser at Brexit og problemene som kan følge i kjølvannet, er enda et argument for at stiftelsesteorien generelt bør gjelde i norsk internasjonal selskapsrett. Klikk her for å lese artikkelen.