Olje-, gass- og leverandørindustri

En høyt spesialisert bransje med krevende utfordringer

Grette har den nødvendige kompetansen til å bistå aktørene i denne krevende industrien.

Erfaringen vi har bygget opp gjør at vi som strategisk samarbeidspartner kan tilby spisskompetanse innenfor hele det forretningsjuridiske området, solid bransje- og markedskunnskap, samt tilgang til nasjonale og internasjonale nettverk. Vi bistår både mindre og større virksomheter innenfor offshore og leverandørindustri med et kommersielt og løsningsorientert fokus. Vi rådgir ved strategiplanlegging, prosjektgjennomføring, kontraktsforhandlinger, kontrakts- og dokumentutarbeidelse og tvisteløsning.

I bransjerettede, tverrfaglige team bistår vi også aktørene i bransjen med:

Bransjer og fagområder

Utvalgte spesialister

Amund Brede Svendsen

Amund Brede Svendsen

partner

amsv@grette.no

Thomas J. Fjell

Thomas J. Fjell

partner

thfj@grette.no

Jonas C. Heli

Jonas C. Heli

advokatfullmektig / spesialrådgiver

johe@grette.no

Aktuelt fra fagforum