Næringseiendom

Sterk faglig kompetanse skaper trygghet hos våre klienter.

Vår eiendomsavdeling preges av juridisk spisskompetanse og kommersiell forståelse.

Fast eiendom er et stort og viktig område for Grette. Vi har bevisst bygget et miljø der høyeste faglige nivå ligger til grunn for all rådgivning, alltid tilpasset den kommersielle rammen i den enkelte sak.

Eiendom er underlagt et sammensatt offentligrettslig og privatrettslig regelverk, med stort innslag av kutyme og bransjestandarder. I tillegg til å besitte nødvendig kompetanse innen det juridiske rammeverket, vet vi at våre klienter setter pris på vår kommersielle forståelse og tilnærming når vi bistår i ulike oppdrag. Våre advokater er spesialiserte for å håndtere utvikling av eiendom, kjøp og salg, leie og utleie, forhandlinger og due diligence, utenrettslig konflikthåndtering, rettsprosesser og skjønn.

Ved behov etablerer vi tverrfaglige team med øvrige advokater i Grette, typisk ved spørsmål om skatte- og merverdiavgift.

Grette bistår både de største eiendomsaktørene, mindre private selskaper og offentlige organer som på ulike måter opptrer i eiendomsmarkedet. Denne bredden gjør oss godt i stand til å tilpasse våre råd til den enkeltes behov.

Bransjer og fagområder

Utvalgte spesialister

Jacob S. Bjønness-Jacobsen

Jacob S. Bjønness-Jacobsen

managing partner

jabj@grette.no

Svein J. Ruud Johansen

Svein J. Ruud Johansen

partner

svjo@grette.no

Johan Hveding

Johan Hveding

partner

johv@grette.no

Aktuelt fra fagforum