Media og kultur

På en global arena blir kontrollen over rettigheter stadig viktigere.

Grette hjelper en rekke norske og internasjonale aktører med etablering, beskyttelse, kommersiell utnyttelse og håndhevelse av immaterialrettigheter.

Media og kultur er et spesielt satsingsområde hos oss. Vårt IP-rettslige fagmiljø er et av Norges største, og er anerkjent både nasjonalt og internasjonalt som et av Norges beste IP-miljøer.

Blant våre klienter finner du rettighetshaverorganisasjoner og individuelle rettighetshavere som forfattere, fotografer og andre kunstnere, musikk- og filmprodusenter og kringkstingsforetak.

Bransjer og fagområder

Utvalgte spesialister

Øystein Flagstad

Øystein Flagstad

partner

oyfl@grette.no

Aktuelt fra fagforum