M&A og kapitalforvaltning

Fusjoner og oppkjøp skal gjennomføres så raskt og profesjonelt som mulig.

Dette stiller spesielle krav til ledelsen i bedriftene det gjelder, men også til kvaliteten på rådene som gis - ikke minst de juridiske.

Grettes advokater bistår regelmessig i fusjons- og oppkjøpssituasjoner, og har inngående erfaring i share deal- og asset deal-transaksjoner. Våre advokater kjenner til transaksjonsmekanismene som utløses og de forskjellige interessene som må tas hensyn til i kjøps- eller salgssituasjoner.

Kapitalforvaltning er blitt et stort vekstområde innen finansnæringen de senere år. Veksten og endringen i bransjen har skjedd primært gjennom økning i pensjonssparing og omorganisering i finanskonsernene. Våre advokater er samtalepartnere og rådgivere for store og små kapitalforvaltningsvirksomheter, og har god kjennskap til konsesjonsregler og rammebetingelser. Vi bistår ved etablering av kapitalforvaltningsvirksomheter og med transaksjoner i kapitalforvaltningsmiljøer.

Bransjer og fagområder

Utvalgte spesialister

Jacob S. Bjønness-Jacobsen

Jacob S. Bjønness-Jacobsen

managing partner

jabj@grette.no

Dr. Roland Mörsdorf

Dr. Roland Mörsdorf

partner

romo@grette.no

Karl Rosén

Karl Rosén

partner

karo@grette.no

Andreas O. Myrstad

Andreas O. Myrstad

partner

anmy@grette.no

Thomas J. Fjell

Thomas J. Fjell

partner

thfj@grette.no

Dag Horsberg Hansen

Dag Horsberg Hansen

senioradvokat

daha@grette.no

Aktuelt fra fagforum