Forsikring

Innen forsikringsbransjen er rammevilkår og forsikringspraksis i stadig utvikling.

Grette er klar for forsikringsbransjens nye utfordninger.

Vi har allerede betydelig kompetanse og erfaring innen feltet og har ført en rekke tunge tvister for de alminnelige domstolene og ved voldgift.

Flere av våre advokater har solid fartstid fra finansinstitusjoner og regulatoriske myndigheter, og våre klienter kan forvente advokatbistand tuftet på solide juridiske kunnskaper, bransjeerfaring, kommersiell forståelse og innovasjon.

Vi bistår blant annet med følgende:

 

Bransjer og fagområder

Utvalgte spesialister

Anne Cathrine Røed

Anne Cathrine Røed

partner

anro@grette.no

Aktuelt fra fagforum