Fiskeri og havbruk

En tradisjonell bransje med utradisjonelle behov.

Her er det ikke nok å kunne sin juss. Behovet er langt mer komplekst.

Fiskeri og havbruk er en tradisjonell bransje med utradisjonelle behov. Det kreves en inngående forståelse av moderne fiskeri- og havbruksvirksomhet, og spisskompetanse på relevante fagområder som kontraktsrett, rammebetingelser, transaksjoner og skatt/avgift. Sterke politiske føringer har resultert i et konsesjonsbelagt regelverk i konstant endring, hvor oppdatert forståelse er essensielt. Dette stiller krav til de som jobber opp mot næringen.

Grettes fiskeri- og havbruksgruppe består av kompetente advokater med bred bransjekunnskap. Gruppen er tverrfaglig og etablerer individuelle team spesialtilpasset det konkrete oppdraget. Grette har særlig spisskompetanse innen:

Bransjer og fagområder

Utvalgte spesialister

Torgeir Myrstad

Torgeir Myrstad

partner

tomy@grette.no

Linn Vårhus Sørhaug

Linn Vårhus Sørhaug

fast advokat

liva@grette.no

Aktuelt fra fagforum