Energi

Energi er en bransje i vekst. Bransjen involverer store verdier, både av økonomisk og samfunnsmessig art. Det politiske fokus på bransjen er betydelig.

Grette leverer juridiske tjenester til alle aktører i energibransjen, med særlig kompetanse innen nett, vann- og vindkraft.

Gjennom EUs fornybardirektiv er Norge pålagt å øke andelen fornybar energi av vårt totale energiforbruk til 67,5 % innen 2020. Økningen vil neppe nås uten både utbygging av ny energiproduksjon og omstilling i nasjonalt forbruksmønster. Dette fordrer økt fokus blant involverte aktører på profesjonalitet, kompetanse og bransjeinnsikt. 

Våre energiadvokater har bred bransjekunnskap og bistår med rådgivning innen alle deler av energisektoren. Energiavdelingen er tverrfaglig og etablerer individuelle team spesialtilpasset det konkrete oppdraget. Grette har særlig spisskompetanse innen:

 

Bransjer og fagområder

Utvalgte spesialister

Torgeir Myrstad

Torgeir Myrstad

partner

tomy@grette.no

Marie Braadland

Marie Braadland

partner

mabr@grette.no

Aktuelt fra fagforum