Bygg og Anlegg

En vesentlig del av verdiskapningen i Norge kommer fra denne bransjen.

Grette har et av de største og mest kompetente advokatmiljøene innenfor bygg og anlegg i Norge.

I et byggeprosjekt er det ofte mange aktører, kompliserte grensesnitt, stor risiko, høy kapitalinnsats og lave marginer. Rammebetingelsene varierer fra prosjekt til prosjekt og vil også avhenge av den aktuelle rollen aktøren har. Vi har omfattende kunnskaper om de ulike standardene, den generelle kontraktsretten og det kompliserte regelverket som regulerer bransjen.

Kontraktsform, entrepriseform og entreprisemodell er kjente begreper som benyttes for å belyse den overordnede risikodelingen mellom aktørene.

Våre advokater har lang praktisk erfaring med alle faser av bygge- og anleggsprosjekter, fra planlegging og kontrahering til gjennomføring og senere drift. Vi representerer derfor både byggherrer, entreprenører, prosjekterende og leverandører. 

Bransjer og fagområder

Utvalgte spesialister

Torgeir Myrstad

Torgeir Myrstad

partner

tomy@grette.no

Harald Fosse

Harald Fosse

partner

hafo@grette.no

Rolf W. Markussen

Rolf W. Markussen

partner

roma@grette.no

Jørgen Aardalsbakke

Jørgen Aardalsbakke

partner

joaa@grette.no

Marie Braadland

Marie Braadland

partner

mabr@grette.no

Aktuelt fra fagforum