Bank og finans

En bransje med klare krav til innsikt og erfaring der stadig flere lytter til våre råd.

Grette bistår forretningsbanker, sparebanker, verdipapirforetak, forsikringsselskaper og andre finansinstitusjoner innenfor et vidt spekter av regulatoriske forhold, ved långivning og i transaksjoner samt i andre løpende virksomhetsspørsmål. Vi bistår videre selskaper og statlige organer som har lån og andre forretningsforhold til finansinstitusjoner.

Flere av våre advokater har solid fartstid fra finansinstitusjoner og regulatoriske myndigheter. Våre finansklienter kan forvente advokatbistand tuftet på solide juridiske kunnskaper, industrierfaring, kommersiell forståelse og innovasjon.

I finansmarkedet er både rammevilkår og transaksjonspraksis i stadig utvikling. Dette stiller store krav til vår evne og vilje til å følge med og møte nye utfordringer på en fullgod måte. En kontinuerlig faglig oppdatering internt, kombineres derfor med hyppige kurs og seminarer der vi deler denne kunnskapen med våre klienter.

Vår juridiske forståelse og faglige innsikt gir de beste forutsetninger for et godt samarbeid og sluttresultat.

Bransjer og fagområder

Utvalgte spesialister

Karl Rosén

Karl Rosén

partner

karo@grette.no

Andreas O. Myrstad

Andreas O. Myrstad

partner

anmy@grette.no

Johan Christian Kongsli

Johan Christian Kongsli

senioradvokat

joko@grette.no

Aktuelt fra fagforum